ใบสมัครพร้อมใบรับรองภาษาเยอรมัน (2023)

เนื้อหาในหน้านี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

ข้อกำหนดการรับสมัครสำหรับหลักสูตรปริญญาโทนี้

  1. สอบผ่านระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญา 1 สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่า
  2. หรือหลักฐานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับวิชาชีพในหลักสูตรการศึกษาที่ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์โดยมีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และมุ่งเน้นที่ความยั่งยืน
 • และหลักฐานระยะเวลาการศึกษามาตรฐานอย่างน้อยหกภาคการศึกษา
 • และหลักฐาน 180 หน่วยกิต
 • และหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ B2 ของ Common European Framework of Reference (CEFR)
 • และหลักฐานความรู้ภาษาเยอรมันในระดับ DSH 2 หากไม่ใช่ภาษาแม่
 • และหลักฐานอย่างน้อย 60 หน่วยกิตจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐศาสตร์และอย่างน้อย 5 หน่วยกิตในเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • และหลักฐาน 5 หน่วยกิตจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาความยั่งยืน

การมีอยู่ของข้อกำหนดทางวิชาชีพนั้นพิจารณาจากเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการสอบเป็นผู้ตัดสิน

หากขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการอย่างยั่งยืนหรือเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการสอบสามารถตัดสินได้ข้อกำหนดเนื้อหาของสูงสุด 12 หน่วยกิต โดยต้องเรียนให้จบในสองภาคการศึกษาแรก

 • ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับใบรับรองภาษาระดับ B2 (CEFR)
 • ระเบียบการสอบปัจจุบัน
 • แบบฟอร์มใบสมัครเพิ่มเติม - DOCX 85,47 KB (เปิดในหน้าต่างใหม่)

คำแนะนำทีละขั้นตอน

 1. 1.กำหนดเวลา

  • ฉันสามารถสมัครแล้วได้หรือไม่?

  กำหนดส่งใบสมัครสำหรับโปรแกรมนี้อยู่ด้านล่างคำอธิบายโปรแกรมในหน้าแรกของโปรแกรม

 2. 2.เอกสาร

  • ฉันดูแลเอกสารที่จำเป็นซึ่งฉันต้องสแกนเพื่อสมัครออนไลน์
  • ฉันกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรมการศึกษานี้และส่งพร้อมกับใบสมัคร:

   เสริมแบบฟอร์มใบสมัคร

  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัคร?

  1. สแกนใบรับรองของคุณของวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (เช่น วุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วไป (Abitur) วุฒิการศึกษาขั้นสูงสำหรับวิทยาลัยเทคนิค (Fachabitur))
  2. การสแกนปริญญามหาวิทยาลัยมืออาชีพใบแรกของคุณ(ใบรับรอง: เช่น ปริญญาตรี, Diplom I, Staatsexamen)

   ถ้าคุณทำ

   ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพระดับปริญญาตรีในเวลาที่สมัคร โปรดอัปโหลดหลักฐานต่อไปนี้: ในเวลาที่สมัคร อย่างน้อย 80% ของงานที่จำเป็นสำหรับการศึกษาระดับปริญญาจะต้องเสร็จสิ้นและผ่านแล้ว ซึ่งเท่ากับ 144 จาก 180 หรือ 168 จาก 210 หน่วยกิต นอกจากนี้ต้องแสดงหลักฐานการเข้าศึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (ระบุวันที่ยื่น)
   1. ภาพรวมเบื้องต้นของวิชาและผลการเรียนที่ผ่านมาของคุณและ
   2. เดอะใบรับรองสถานะในการศึกษาของคุณกรอกและลงนามโดยสำนักตรวจสอบปัจจุบันของคุณ
  3. หลักฐานอื่น ๆ ที่ระบุในระเบียบการสอบ (ดูด้านบน)
  4. แบบฟอร์มใบสมัครเพิ่มเติม (เฉพาะใน: วิทยาการคอมพิวเตอร์, การจัดการอย่างยั่งยืน, REE, กฎหมายสังคมและเศรษฐกิจสังคม, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) หากมี
  5. หลักฐานการประกันสุขภาพ("ใบยืนยันการทำประกันสำหรับมหาวิทยาลัย")
   ไม่รับใบรับรองสมาชิก โปรดสมัครใบรับรองการประกันดิจิทัล ("Meldung 10") จากบริษัทประกันสุขภาพตามกฎหมายของคุณสำหรับการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย Kassel ซึ่งบริษัทประกันสุขภาพจะส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังมหาวิทยาลัย Kassel โดยตรง เพื่อจุดประสงค์นี้ โปรดแจ้งบริษัทประกันสุขภาพของคุณของหมายเลขจัดส่งของ University of Kassel. นี่คือ:H0000479. หากคุณเป็นผู้ประกันตนส่วนตัว คุณต้องติดต่อบริษัทประกันสุขภาพตามกฎหมายพร้อมใบรับรองการประกันส่วนตัวของคุณ บริษัทประกันสุขภาพตามกฎหมายจะแจ้งแบบดิจิทัลแก่มหาวิทยาลัย Kassel ว่าคุณ "ไม่อยู่ภายใต้การประกันสุขภาพ (ตามกฎหมาย)" ดูสิ่งนี้ด้วย:http://www.uni-kassel.de/go/versicherung
  6. สแกนภาคเรียนมหาวิทยาลัยของคุณข้อมูลนี้สามารถพบได้ในใบรับรอง exmatriculation ในใบรับรองความก้าวหน้าของหลักสูตร เอกสารข้อมูลหลัก ใบรับรองการลงทะเบียน หรือใบรับรองของ Bafög
  7. สแกนหลักฐานยืนยันตัวตนของคุณ (บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง)
  8. ภาพถ่ายบุคคล
   ต้องใช้รูปถ่ายดิจิทัลสำหรับบัตร CampusCard (รหัสนักศึกษา) รูปถ่าย:#ต้องคล้ายกับรูปถ่ายหนังสือเดินทาง (ใบหน้าที่ไม่มีหมวกและไม่มีแว่นกันแดดกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาพ)
   - ต้องอยู่ในรูปแบบ 4:3 (หากภาพที่อัพโหลดไม่ได้อยู่ในรูปแบบนี้ คุณต้องเลือกภาพที่ครอบตัดหลังจากอัพโหลด)
   - ต้องมีขนาดไม่เกิน 5 เมกะไบต์
   - ต้องมีขนาดไม่เกิน 1280x1024 พิกเซล
   - ต้องประกอบด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง jpg, jpeg, png

  ใบสมัครของคุณจะไม่ถูกดำเนินการจนกว่าเอกสารจะถูกส่งอย่างครบถ้วนในรูปแบบดิจิทัล

 3. 3.อีแคมปัส

  • ฉันเปิดเว็บไซต์พอร์ทัลแอปพลิเคชัน "eCampus":
   eCampus - ลงทะเบียนตอนนี้
  • ฉันคลิกที่"แอปพลิเคชัน" แล้วต่อไป"การลงทะเบียน".
  • ฉันป้อนข้อมูลและตั้งรหัสผ่าน
  • ฉันได้รับอีเมลและคลิกที่ลิงค์ยืนยันในอีเมล.

  มหาวิทยาลัย Kassel ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งกำลังเปิดใช้งานเดอะการแจ้งเตือนทางอีเมลและเข้าสู่พอร์ทัลแอปพลิเคชันเป็นประจำ

 4. 4.แอปพลิเคชัน

  การตระเตรียม

  • ฉันใช้เดสก์ท็อปพีซีหรือแล็ปท็อป แอปพลิเคชันออนไลน์ไม่เหมาะสำหรับสมาร์ทโฟน
  • ฉันได้สแกนเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครออนไลน์
  • ฉันเปิดเว็บไซต์ของพอร์ทัลแอปพลิเคชัน"อีแคมปัส":

  eCampus - กรอกใบสมัครทันที

  • ฉันลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัลแอปพลิเคชัน "eCampus" อีกครั้งด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของฉัน
  • ฉันคลิกที่รายการเมนู "การศึกษาของฉัน" จากนั้นคลิก "ใบสมัครการศึกษา"

  กรอกใบสมัคร:

  • ฉันเลือกหลักสูตรปริญญาโทที่ต้องการในใบสมัครออนไลน์
  • ฉันกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และอัปโหลดเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง หากฉันไม่ชัดเจน ฉันจะอ่านข้อความช่วยเหลือที่อยู่ติดกับคำถาม
  • ฉันยืนยันว่าข้อมูลของฉันครบถ้วนและเป็นความจริงและส่งใบสมัครทางออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่ม "ส่งใบสมัคร" หน้าแอปพลิเคชันออนไลน์จะเปิดขึ้น
 5. 5.แก้ไข

  • ทันทีที่สำนักเลขาธิการนักเรียนได้รับใบสมัครของฉัน สถานะใบสมัครของฉันและสถานะหัวข้อการสมัครของฉันจะถูกตั้งค่าเป็น "ได้รับแบบดิจิทัล"
  • ฉันจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดเกี่ยวกับสถานะการดำเนินการของใบสมัครของฉันผ่านทางอีเมลที่ระบุการเปลี่ยนแปลงสถานะของใบสมัครของฉัน ฉันสามารถหาข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ในภาพรวมของแอปพลิเคชันใน eCampus (เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลและลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัลแอปพลิเคชันเป็นประจำ)

  ขั้นตอน

  • ใบสมัครของคุณจะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการก่อน: อัปโหลดเอกสารทั้งหมดแล้วหรือยัง ตรงตามข้อกำหนดที่เป็นทางการหรือไม่?

  • เมื่อการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้น ใบสมัครจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการสอบของหลักสูตรปริญญาของคุณ สถานะการสมัครของคุณจะเปลี่ยนเป็น "อยู่ระหว่างดำเนินการ"

  • ในขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบว่าตรงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาสำหรับการรับเข้าเรียนหรือไม่ และตัดสินใจเกี่ยวกับความเท่าเทียมที่เกี่ยวข้องกับวิชา การยอมรับความสำเร็จที่ผ่านมา และตัดสินใจว่าใบสมัครนั้นเป็นที่ยอมรับหรือควรถูกปฏิเสธ ในกรณีของการยอมรับ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเนื้อหาด้วย

  • คณะกรรมการสอบรายงานผลแบบดิจิทัลกลับไปยังห้องทำงานของอาจารย์

  • หากตรวจพบว่าเอกสารหายไปในระหว่างขั้นตอน ผู้สมัครจะได้รับแจ้งทางอีเมล อีเมลจะระบุกำหนดเวลาในการส่ง

  • ขึ้นอยู่กับโปรแกรมปริญญาโท อาจใช้เวลาถึงหกสัปดาห์จนกว่าคุณจะได้รับผลกรุณาอย่าสอบถามในช่วงเวลานี้

 6. 6.การตัดสินใจ

  • ต่อจากนั้น ฉันจะได้รับการตอบรับหรือการปฏิเสธ:

  • ในกรณีที่ยอมรับได้สถานะการสมัครและสถานะหัวเรื่องการสมัครของใบสมัครของฉันจะถูกตั้งค่าเป็น "ยอมรับ" และฉันสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้

  • ในกรณีที่การปฏิเสธสถานะการสมัครและสถานะหัวเรื่องของใบสมัครจะถูกตั้งค่าเป็น "ถูกปฏิเสธ" ฉันสามารถหาเหตุผลที่แท้จริงของการปฏิเสธได้ในประกาศการปฏิเสธ ซึ่งฉันสามารถเข้าถึงได้ใน eCampus ฉันบันทึกการแจ้งการปฏิเสธ

 7. 7.การอนุมัติ

  • ฉันได้รับข้อเสนอการรับเข้าเรียนผ่านทาง eCampus ฉันทราบเรื่องนี้ทางอีเมลว่าฉันได้รับข้อเสนอการรับเข้าเรียน ฉันเข้าสู่ระบบ eCampus และสามารถเรียกดูการแจ้งเตือนการรับเข้าเรียนได้ ด้วยการรับเข้าเรียน ฉันยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม
  • ฉันบันทึกการแจ้งการรับสมัคร
 8. 8.การลงทะเบียน

  • ฉันเปิดเว็บไซต์ของพอร์ทัลแอปพลิเคชัน"อีซีแอมปัส":eCampus - ลงทะเบียนตอนนี้
  • ฉันลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัลแอปพลิเคชัน "eCampus" อีกครั้งด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของฉัน
  • ฉันคลิกที่รายการเมนู"การศึกษาของฉัน" แล้วต่อไป“ใบสมัครเรียน".
  • ฉันกรอกแบบฟอร์ม"สมัครเรียน".
  • ฉันอัปโหลดของฉันภาพถ่ายบุคคลที่นี่และให้ข้อมูลประกันสุขภาพ.
  • ฉันลงทะเบียนเรียนและคำนวณค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว
  • สถานะการสมัครและหัวข้อการสมัครของฉันถูกตั้งค่าเป็น "ลงทะเบียนแล้ว"
 9. 9.ค่าเทอม

  • Iโอนค่าเทอม.

  มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการศึกษาของคุณทุกภาคการศึกษา (ค่าธรรมเนียมการจัดการ, สหภาพนักศึกษา, ตั๋วภาคเรียน, AStA) คุณจะพบจำนวนเงินที่แน่นอน กำหนดเวลาชำระเงิน และรายละเอียดการโอนในใบสมัครเข้าเรียน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่:ค่าเทอม

 10. 10.แคมปัสการ์ด

  • ฉันจะได้รับ CampusCard ทางไปรษณีย์

  CampusCard เป็นของคุณรหัสนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นของคุณตั๋วภาคเรียนและมีฟังก์ชั่นอื่น ๆ :ห้องสมุดการ์ด,ตั๋ววัฒนธรรม, บัตรชำระเงินในโรงอาหาร , สำเนาบัตร เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ :แคมปัสการ์ด

 11. 11.เงินทุน

  • ฉันรู้เกี่ยวกับทางเลือกทางการเงิน

  คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนเพื่อการศึกษาได้ที่นี่:การเงิน

 12. 12.การดำรงชีวิต

  • ฉันกำลังมองหาที่อยู่อาศัย

  คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยสำหรับนักเรียนใน Kassel และ Witzenhausen ได้ที่นี่:ที่อยู่อาศัย

 13. 13.เริ่มเรียน

  • ฉันตรวจสอบ"การแนะนำและการเริ่มต้นการศึกษา"หน้าย่อยสำหรับวันที่ของกิจกรรมเบื้องต้น

ข้อความสถานะใน eCampus

สถานะ

ใบสมัคร/หัวข้อการสมัคร/สถานะการอนุมัติ*

คำอธิบาย

ในการเตรียมการ

เริ่มกระบวนการสมัครแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งแบบดิจิทัล

รับแบบดิจิทัล

ใบสมัครถูกส่งแบบดิจิทัลและพร้อมสำหรับการตรวจสอบโดยสำนักงานปริญญาโท

ถอนออก

คุณได้ถอนใบสมัครของคุณ การดำเนินการนี้จะไม่ได้รับการตรวจสอบอีกต่อไปและจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการนี้

อยู่ระหว่างดำเนินการ - ได้รับแบบดิจิทัล

คำขอได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการและส่งต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

อยู่ระหว่างดำเนินการ - ไม่รวมชั่วคราว

เอกสารยังขาดอยู่

ได้รับข้อเสนอการรับสมัครแล้ว

คุณได้รับข้อเสนอให้เรียนเรื่องนี้

ยกเว้น

การตรวจสอบใบสมัครของคุณเป็นไปในเชิงลบ คุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับสถานที่เรียน

เกินกำหนดเวลา

คุณไม่ยอมรับข้อเสนอการศึกษาภายในกำหนด


*เพื่อระบุความคืบหน้าของการสมัคร แต่ละใบสมัครและหัวข้อการสมัครจะมีสถานะสถานะการสมัครเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันสถานะเรื่องการสมัครและสถานะการรับเข้าเรียนเกี่ยวข้องกับแต่ละหัวข้อของแอปพลิเคชัน

การลงทะเบียน/การลงทะเบียน

 • การลงทะเบียนใช้สำหรับ: ใบสมัครถูกส่งแบบดิจิทัลใน eCampus
 • การลงทะเบียนกำลังดำเนินการ: ได้รับใบสมัครแล้วและกำลังดำเนินการ
 • ลงทะเบียนแล้ว: คุณลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
 • การลงทะเบียนปฏิเสธ: มีอุปสรรคที่หักล้างไม่ได้ คุณไม่สามารถลงทะเบียนได้

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 12/09/2023

Views: 5435

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.