รายการราคาแพ็คเกจ DishTV Odia | แผนการเติมเงินและข้อเสนอ (2023)

นี่คือรายการราคาของแผนการเติมเงิน แพ็คเกจ และข้อเสนอของ DishTV Odia ทั้งหมด เลือกแพ็คเกจ DishTV Odia ที่ดีที่สุดในอินเดีย อัปเดตเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2023

(1- -5ของ5) รายการผลลัพธ์

กรองตาม

หมวดหมู่ช่อง

ช่อง

ขออภัย เราไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหา

DishTV คลาสสิก Odia

Classic Odia Pack นำเสนอรายการ 167 ช่องที่ครอบคลุมภูมิภาคที่เหลือของอินเดีย, ข่าวภาษาฮินดี, ภาพยนตร์ภาษาฮินดี, อื่น ๆ , Doordarshan ฯลฯ ประเภท
ชุดนี้มีช่องยอดนิยม 20 ช่องและมาพร้อมกับนาที...อ่านเพิ่มเติม

Classic Odia Pack นำเสนอรายการช่อง 167 ช่องที่ครอบคลุมภูมิภาคส่วนที่เหลือของอินเดีย ข่าวภาษาฮินดี ภาพยนตร์ภาษาฮินดี อื่นๆ Doordarshan ฯลฯ
แพ็กนี้มีช่องยอดนิยม 20 ช่องและมีราคาขั้นต่ำ Rs. 60 ซึ่งมีอายุการใช้งาน 28 วัน
รายละเอียด Classic Odia Pack พร้อมราคาได้รับการอัปเดตในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023

ความถูกต้อง:1 เดือน

อาร์เอส 60.00 น

ข้อเสนอ

DishTV Swagat Odia

Swagat Odia Pack นำเสนอรายการ 172 ช่องที่ครอบคลุมส่วนที่เหลือของภูมิภาคอินเดีย, ข่าวภาษาฮินดี, ภาพยนตร์ภาษาฮินดี, อื่น ๆ , Doordarshan ฯลฯ ประเภท
ชุดนี้มีช่องยอดนิยม 24 ช่องและมาพร้อมกับมินิ...อ่านเพิ่มเติม

Swagat Odia Pack นำเสนอรายการ 172 ช่องที่ครอบคลุมภูมิภาคส่วนที่เหลือของอินเดีย, ข่าวภาษาฮินดี, ภาพยนตร์ภาษาฮินดี, อื่น ๆ , Doordarshan ฯลฯ ประเภท
แพ็กนี้มี 24 ช่องยอดนิยมและมาพร้อมกับราคาขั้นต่ำ Rs. 69 ซึ่งมีอายุการใช้งาน 28 วัน
รายละเอียด Swagat Odia Pack พร้อมราคาได้รับการอัปเดตในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023

ความถูกต้อง:1 เดือน

อาร์เอส 69.00

ข้อเสนอ

DishTV ซูเปอร์แฟมิลี่โอเดีย

Super Family Odia Pack นำเสนอรายการ 195 ช่องที่ครอบคลุมภูมิภาคที่เหลือของอินเดีย ภาพยนตร์ภาษาฮินดี ข่าวภาษาฮินดี ความบันเทิงภาษาฮินดี อื่น ๆ ฯลฯ ประเภท
ชุดนี้มี 35 ช่องฮิตและคอม...อ่านเพิ่มเติม

Super Family Odia Pack นำเสนอรายการช่อง 195 ช่องที่ครอบคลุมภูมิภาคอื่นๆ ของอินเดีย ภาพยนตร์ภาษาฮินดี ข่าวภาษาฮินดี ความบันเทิงภาษาฮินดี อื่นๆ ฯลฯ
แพ็กนี้มีช่องยอดนิยม 35 ช่องและมีราคาขั้นต่ำ Rs. 160 ซึ่งมีอายุการใช้งาน 28 วัน
รายละเอียดแพ็ก Super Family Odia พร้อมราคาได้รับการอัปเดตในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023

ความถูกต้อง:1 เดือน

อาร์เอส 160.00

ข้อเสนอ

DishTV Odia นายกรัฐมนตรีคริกเก็ต HD

Odia Prime Cricket HD Pack นำเสนอรายการ 206 ช่องที่ครอบคลุมภูมิภาคส่วนที่เหลือของอินเดีย ภาพยนตร์ภาษาฮินดี ข่าวภาษาฮินดี ความบันเทิงภาษาฮินดี อื่น ๆ ฯลฯ ประเภท
ชุดนี้มีช่อง HD 19 ช่องและ 31 หน้า...อ่านเพิ่มเติม

Odia Prime Cricket HD Pack นำเสนอรายการช่อง 206 ช่องที่ครอบคลุมภูมิภาคส่วนที่เหลือของอินเดีย ภาพยนตร์ภาษาฮินดี ข่าวภาษาฮินดี ความบันเทิงภาษาฮินดี อื่นๆ ฯลฯ ประเภท
แพ็กนี้มีช่อง HD 19 ช่องและช่องยอดนิยม 31 ช่อง รวมถึง Sanskar, Aastha, Zee News, CNBC TV18, Aaj Tak และอื่นๆ
แพ็กเกจนี้มีราคาขั้นต่ำอยู่ที่ Rs. 216 ซึ่งมีอายุการใช้งาน 28 วัน
รายละเอียด Odia Prime Cricket HD Pack พร้อมราคาได้รับการอัปเดตในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023

ความถูกต้อง:1 เดือน

อาร์เอส 216.00

ข้อเสนอ

DishTV ซูเปอร์สปอร์ตโอเดีย

Super Sports Odia Pack นำเสนอรายการ 247 ช่องที่ครอบคลุมภูมิภาคที่เหลือของอินเดีย, ข่าวภาษาฮินดี, ภาพยนตร์ภาษาฮินดี, ความบันเทิงภาษาฮินดี, ข่าวภาษาอังกฤษ ฯลฯ ประเภท
ชุดนี้มีช่องยอดนิยม 57 ช่อง...อ่านเพิ่มเติม

Super Sports Odia Pack นำเสนอรายการช่อง 247 ช่องที่ครอบคลุมภูมิภาคส่วนที่เหลือของอินเดีย ข่าวภาษาฮินดี ภาพยนตร์ภาษาฮินดี ความบันเทิงภาษาฮินดี ข่าวภาษาอังกฤษ ฯลฯ แนวเพลง
แพ็กนี้มี 57 ช่องยอดนิยมและมีราคาขั้นต่ำ Rs. 245 ซึ่งมีอายุการใช้งาน 28 วัน
รายละเอียดแพ็ก Super Sports Odia Pack พร้อมราคาได้รับการอัปเดตในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023

ความถูกต้อง:1 เดือน

อาร์เอส 245.00

ข้อเสนอ

  1. ตอนนี้รับคะแนนสะสม 2% ไม่จำกัด: ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Amazon Pay ICICI Bank รับคะแนนสะสม 2% ไม่จำกัด

  2. รีบ!!! สำรอง 100% สูงสุด Rs.50 ในการเติมเงิน DTH ก่อนวันที่ 1 ต.ค. โดยใช้วิธีการชำระเงินใดก็ได้ ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อผู้ใช้

  3. รับรางวัลบัตรขูดทุกวัน: เติมเงินและรับเงินคืนหรือข้อเสนอเป็นรางวัลทุกวัน

  1. รับเงินคืน Rs.30 ถึง Rs.300 รับเงินคืนอย่างมั่นใจ Rs.10 ถึง Rs.100 จากการเติมเงินมือถือครั้งที่ 1, 2 และ 3 หรือชำระบิลมูลค่า Rs.48 ขึ้นไปจากข้อเสนอ Paytm ใช้ได้ในช่วงเวลาจำกัด ข้อเสนอที่ถูกต้องสำหรับที่เลือก ผู้ใช้เท่านั้น

  1. รับ SuperCash 10% จากการเติมเงิน DTHรหัส: :การชำระเงิน

  1. แบน Rs. คืนเงิน 20 จากการเติมเงิน TH ครั้งแรก ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขCode :FIRSTDTH

  2. เงินคืน 10% สูงสุด Rs. 50 เมื่อเติม DTH ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อผู้ใช้ที่มูลค่าการเติมขั้นต่ำ Rs. 150. ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขรหัส: D2H50

  3. รับเงินคืน 10% สูงถึง Rs.30 จากการเติมเงิน DTH จำนวนธุรกรรมขั้นต่ำคือ 200 ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อผู้ใช้ รหัสการใช้: DTH30

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 09/24/2023

Views: 6084

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.