หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (2023)

บ้าน / ดีทีเอช / แผน /ช่อง Zee

การเชื่อมต่อใหม่

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (2)

แอร์เทล ดีทีเอชชุดช่อง Zee TV

เลือกแผนการเติมเงิน Zee TV ที่คุณชื่นชอบและเพลิดเพลินกับช่อง Zee ทั้ง HD และ SD

ดูแผน

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัคร

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (3)

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (4)

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัคร

เพลิดเพลินกับความบันเทิงที่ดีที่สุดด้วยชุดช่อดอกไม้ Zee Broadcaster กับ Airtel DTH เท่านั้น! คนรัก Zee ทุกคนที่นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะรวบรวมช่อง Zee ที่คุณชื่นชอบทั้งหมดไว้ด้วยกันในราคาสุดคุ้ม

สำรวจชุดช่องออกอากาศ Airtel DTH Zee TV Broadcaster

ฮินดี

 • ซี แฟมิลี่ แพ็ค
 • ภาษา

  ฮินดี

 • ช่อง

  12

 • ราคา

  ₹ 1.49/1 เดือน

 • Zee All-In-One Pack ภาษาฮินดี HD
 • ภาษา

  ฮินดี

 • ช่อง

  19

 • ราคา

  ₹ 112.1/1 เดือน

 • Zee All-In-One Pack ภาษาฮินดี SD
 • ภาษา

  ฮินดี

 • ช่อง

  17

 • ราคา

  ₹ 69.62/1 เดือน

 • ซีอีสท์แพ็ค
 • ภาษา

  ฮินดี

 • ช่อง

  7

 • ราคา

  ₹ 1.03/1 เดือน

 • Zee Family Pack ภาษาฮินดี HD
 • ภาษา

  ฮินดี

 • ช่อง

  16

 • ราคา

  ₹82.6/1 เดือน

 • Zee Family Pack ภาษาฮินดี SD
 • ภาษา

  ฮินดี

 • ช่อง

  15

 • ราคา

  ₹ 50.74/1 เดือน

 • ซี นอร์ธ แพ็ค
 • ภาษา

  ฮินดี

 • ช่อง

  7

 • ราคา

  ₹ 1.1/1 เดือน

 • ซี เวสต์ แพ็ค
 • ภาษา

  ฮินดี

 • ช่อง

  8

 • ราคา

  ₹ 1.16/1 เดือน

เตลูกู

 • Zee All-In-One Pack เตลูกู HD
 • ภาษา

  เตลูกู

 • ช่อง

  15

 • ราคา

  ₹123.9/1 เดือน

 • Zee All-in-One Pack Telugu SD
 • ภาษา

  เตลูกู

 • ช่อง

  13

 • ราคา

  ₹77.88/1 เดือน

 • Zee Family (A) Pack เตลูกู HD
 • ภาษา

  เตลูกู

 • ช่อง

  8

 • ราคา

  ₹ 54.28/1 เดือน

 • Zee Family (A) แพ็ค Telugu SD
 • ภาษา

  เตลูกู

 • ช่อง

  7

 • ราคา

  ₹ 37.76/1 เดือน

 • Zee Family (B) แพ็คเตลูกู HD
 • ภาษา

  เตลูกู

 • ช่อง

  6

 • ราคา

  ₹ 54.28/1 เดือน

 • Zee Family (B) แพ็ค Telugu SD
 • ภาษา

  เตลูกู

 • ช่อง

  6

 • ราคา

  ₹ 37.76/1 เดือน

 • Zee Prime Pack เตลูกู HD
 • ภาษา

  เตลูกู

 • ช่อง

  5

 • ราคา

  ₹ 47.2/1 เดือน

 • Zee Prime Pack เตลูกู SD
 • ภาษา

  เตลูกู

 • ช่อง

  5

 • ราคา

  ₹28.32/1 เดือน

เบงกาลี

 • Zee All-In-One Pack บางลา HD
 • ภาษา

  เบงกาลี

 • ช่อง

  20

 • ราคา

  ₹123.9/1 เดือน

 • ซีออลอินวันแพ็ค Bangla SD
 • ภาษา

  เบงกาลี

 • ช่อง

  18

 • ราคา

  ₹74.34/1 เดือน

 • Zee Family Pack บางลา HD
 • ภาษา

  เบงกาลี

 • ช่อง

  17

 • ราคา

  ₹ 94.4/1 เดือน

 • Zee Family Pack บางลา SD
 • ภาษา

  เบงกาลี

 • ช่อง

  16

 • ราคา

  ₹ 57.82/1 เดือน

มาลายาลัม

 • Zee All-in-One Pack มาลายาลัม HD
 • ภาษา

  มาลายาลัม

 • ช่อง

  14

 • ราคา

  ₹ 118/1 เดือน

 • Zee All-in-One Pack มาลายาลัม SD
 • ภาษา

  มาลายาลัม

 • ช่อง

  12

 • ราคา

  ₹ 70.8/1 เดือน

 • Zee Family (A) Pack มาลายาลัม HD
 • ภาษา

  มาลายาลัม

 • ช่อง

  7

 • ราคา

  ₹ 37.76/1 เดือน

 • Zee Family (A) Pack มาลายาลัม SD
 • ภาษา

  มาลายาลัม

 • ช่อง

  6

 • ราคา

  ₹ 25.96/1 เดือน

 • Zee Family (B) แพ็คมาลายาลัม HD
 • ภาษา

  มาลายาลัม

 • ช่อง

  5

 • ราคา

  ₹ 37.76/1 เดือน

 • Zee Family (B) แพ็คมาลายาลัม SD
 • ภาษา

  มาลายาลัม

 • ช่อง

  5

 • ราคา

  ₹ 25.96/1 เดือน

 • Zee Prime Pack มาลายาลัม HD
 • ภาษา

  มาลายาลัม

 • ช่อง

  4

 • ราคา

  ₹ 17.7/1 เดือน

 • Zee Prime Pack มาลายาลัม SD
 • ภาษา

  มาลายาลัม

 • ช่อง

  4

 • ราคา

  ₹ 11.8/1 เดือน

ภาษามราฐี

 • Zee All-In-One Pack มราฐี HD
 • ภาษา

  ภาษามราฐี

 • ช่อง

  19

 • ราคา

  ₹ 135.7/1 เดือน

 • Zee All-In-One Pack Marathi SD
 • ภาษา

  ภาษามราฐี

 • ช่อง

  17

 • ราคา

  ₹74.34/1 เดือน

 • Zee Family Pack มราฐี HD
 • ภาษา

  ภาษามราฐี

 • ช่อง

  16

 • ราคา

  ₹ 106.2/1 เดือน

 • Zee Family Pack Marathi SD
 • ภาษา

  ภาษามราฐี

 • ช่อง

  15

 • ราคา

  ₹ 57.82/1 เดือน

โอเดีย

 • ซีออลอินวันแพ็ค Odia HD
 • ภาษา

  โอเดีย

 • ช่อง

  17

 • ราคา

  ₹ 112.1/1 เดือน

 • Zee Family Pack โอเดีย HD
 • ภาษา

  โอเดีย

 • ช่อง

  14

 • ราคา

  ₹82.6/1 เดือน

 • Zee Family Pack โอเดีย SD
 • ภาษา

  โอเดีย

 • ช่อง

  13

 • ราคา

  ₹ 53.1/1 เดือน

ทมิฬ

 • Zee All-in-One Pack ทมิฬ HD
 • ภาษา

  ทมิฬ

 • ช่อง

  15

 • ราคา

  ₹ 118/1 เดือน

 • Zee All-In-One Pack ทมิฬ SD
 • ภาษา

  ทมิฬ

 • ช่อง

  13

 • ราคา

  ₹77.88/1 เดือน

 • Zee Family (A) แพ็คทมิฬ HD
 • ภาษา

  ทมิฬ

 • ช่อง

  8

 • ราคา

  ₹ 50.74/1 เดือน

 • Zee Family (A) แพ็คทมิฬ SD
 • ภาษา

  ทมิฬ

 • ช่อง

  7

 • ราคา

  ₹ 37.76/1 เดือน

 • ครอบครัว Zee (B) แพ็คทมิฬ HD
 • ภาษา

  ทมิฬ

 • ช่อง

  6

 • ราคา

  ₹ 50.74/1 เดือน

 • Zee Family (B) แพ็คทมิฬ SD
 • ภาษา

  ทมิฬ

 • ช่อง

  6

 • ราคา

  ₹ 37.76/1 เดือน

 • Zee Prime Pack ทมิฬ HD
 • ภาษา

  ทมิฬ

 • ช่อง

  5

 • ราคา

  ₹ 35.4/1 เดือน

 • Zee Prime Pack ทมิฬ SD
 • ภาษา

  ทมิฬ

 • ช่อง

  5

 • ราคา

  ₹22.42/1 เดือน

กันนาดา

 • Zee All-In-One Pack กันนาดา HD
 • ภาษา

  กันนาดา

 • ช่อง

  15

 • ราคา

  ₹123.9/1 เดือน

 • Zee All-in-One Pack ภาษากันนาดา SD
 • ภาษา

  กันนาดา

 • ช่อง

  13

 • ราคา

  ₹77.88/1 เดือน

 • Zee Family (A) แพ็คกันนาดา HD
 • ภาษา

  กันนาดา

 • ช่อง

  8

 • ราคา

  ₹ 50.74/1 เดือน

 • Zee Family (A) แพ็คกันนาดา SD
 • ภาษา

  กันนาดา

 • ช่อง

  7

 • ราคา

  ₹ 37.76/1 เดือน

 • ครอบครัว Zee (B) แพ็คกันนาดา HD
 • ภาษา

  กันนาดา

 • ช่อง

  6

 • ราคา

  ₹ 50.74/1 เดือน

 • Zee Family (B) แพ็คกันนาดา SD
 • ภาษา

  กันนาดา

 • ช่อง

  6

 • ราคา

  ₹ 37.76/1 เดือน

 • Zee Prime Pack กันนาดา HD
 • ภาษา

  กันนาดา

 • ช่อง

  5

 • ราคา

  ₹ 35.4/1 เดือน

 • Zee Prime Pack กันนาดา SD
 • ภาษา

  กันนาดา

 • ช่อง

  5

 • ราคา

  ₹28.32/1 เดือน

ภาษาอังกฤษ

 • Zee Prime Pack ภาษาอังกฤษ HD
 • ภาษา

  ภาษาอังกฤษ

 • ช่อง

  4

 • ราคา

  ₹ 29.5/1 เดือน

 • Zee Prime Pack ภาษาอังกฤษ SD
 • ภาษา

  ภาษาอังกฤษ

 • ช่อง

  3

 • ราคา

  ₹ 17.7/1 เดือน

หมายเลขช่องทีวี Airtel DTH Zee และราคา

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (5)

211

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (6)

& รูปภาพ

เกค

₹ 11.80

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (7)

212

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (8)

และรูปภาพแบบ HD

เกค

₹22.42

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (9)

119

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (10)

& โทรทัศน์

เกค

₹ 7.08

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (11)

255

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (12)

&ฟลิกซ์

เกค

₹ 17.7

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (13)

256

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (14)

&ฟลิกซ์ HD

เกค

₹22.42

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (15)

265

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (16)

&ไพรเวท HD

เกค

₹ 7.08

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (17)

120

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (18)

&ทีวีเอชดี

เกค

₹22.42

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (19)

235

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (20)

&เอ็กซ์พลอร์ HD

เกค

₹ 4.72

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (21)

723

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (22)

24 ชั่วโมง

เกค

₹ 0.11

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (23)

124

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (24)

มายากลใหญ่

เกค

₹ 0.11

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (25)

395

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (26)

วีออน

เกค

₹ 1.18

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (27)

587

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (28)

ซี 24 กาลัค

เกค

₹ 0.11

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (29)

538

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (30)

ทะเล 24 ตา

เกค

₹ 0.11

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (31)

216

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (32)

ซีแอคชั่น

เกค

₹ 0.11

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (33)

139

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (34)

ซี อันมอล

เกค

₹ 0.11

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (35)

228

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (36)

โรงภาพยนตร์ซีอันมอล

เกค

₹ 0.11

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (37)

703

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (38)

ซีบางลา

เกค

₹22.42

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (39)

217

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (40)

โรงภาพยนตร์ซีบางลา

เกค

₹ 11.8

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (41)

704

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (42)

ซีบางลา HD

เกค

₹22.42

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (43)

659

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (44)

ซี พิฮาร์ ฌาร์ขั ณ ฑ์

เกค

₹ 0.11

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (45)

663

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (46)

ทะเลบิชอป

เกค

₹ 0.11

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (47)

215

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (48)

ทะเลบอลลีวูด

เกค

₹ 3.54

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (49)

331

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (50)

ธุรกิจซี

เกค

₹ 0.11

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (51)

168

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (52)

ซีคาเฟ่

เกค

₹ 11.8

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (53)

169

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (54)

ซี คาเฟ่ เอชดี

เกค

₹ 11.8

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (55)

203

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (56)

โรงหนังซี

เกค

₹22.42

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (57)

204

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (58)

ซี ซีนีม่า เอชดี

เกค

₹22.42

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (59)

900

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (60)

ซี ซีนีมาลู

เกค

₹ 11.8

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (61)

901

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (62)

Zee Cinemalu HD

เกค

₹ 18.88

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (63)

232

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (64)

ซี คลาสสิค

เกค

₹ 0.11

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (65)

653

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (66)

ซีคงคา

เกค

₹ 0.59

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (67)

319

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (68)

ทะเลฮินดูสถาน

เกค

₹ 0.11

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (69)

257

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (70)

ซี กันนาดา

เกค

₹22.42

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (71)

958

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (72)

ซีกันนาดา HD

เกค

₹22.42

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (73)

832

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (74)

ซี เคราลัม

เกค

₹ 11.8

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (75)

833

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (76)

ซี เคราลาม HD

เกค

₹ 11.8

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (77)

516

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (78)

ซีมราฐี

เกค

₹22.42

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (79)

517

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (80)

ซีฐีฐี HD

เกค

₹22.42

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (81)

343

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (82)

ซี เอ็มพีซีจี

เกค

₹ 0.11

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (83)

311

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (84)

ข่าวซี

เกค

₹ 0.11

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (85)

975

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (86)

ภาพซี

เกค

₹ 11.8

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (87)

562

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (88)

ซีปัญจาบ หรยาณา หิมาจัล

เกค

₹ 0.11

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (89)

556

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (90)

ซีปัญจาบ

เกค

₹ 11.8

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (91)

622

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (92)

สลามทะเล

เกค

₹ 0.11

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (93)

596

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (94)

ซี ซาร์ทัก

เกค

₹22.42

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (95)

527

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (96)

ซี ทอล์คกี้ส์

เกค

₹ 10.62

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (97)

528

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (98)

ซีทอล์คกี้ส์ HD

เกค

₹22.42

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (99)

751

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (100)

ซีทมิฬ

เกค

₹22.42

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (101)

752

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (102)

ซีทมิฬ HD

เกค

₹22.42

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (103)

883

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (104)

ซีเตลูกู

เกค

₹22.42

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (105)

884

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (106)

Zee เตลูกู HD

เกค

₹22.42

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (107)

775

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (108)

ซี ธีร

เกค

₹ 11.8

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (109)

108

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (110)

ซีทีวี

เกค

₹22.42

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (111)

109

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (112)

ซีทีวีเอชดี

เกค

₹22.42

เอสดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (113)

351

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (114)

ซีอัพสหราชอาณาจักร

เกค

₹ 0.11

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (115)

522

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (116)

ซี ยูวา

เกค

₹ 1.18

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (117)

413

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (118)

ซี เซส

เกค

₹ 1.18

เอชดี

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (119)

501

หมายเลขช่อง Zee TV พร้อมราคาและชุดเติมเงิน| แอร์เทลดิจิตอลทีวี (120)

ซิง

เกค

₹ 0.11

โหลดเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย - ชุดช่อง Zee TV และรายการช่อง

ชุดโฆษก Airtel Zee คืออะไร?

ชุดโฆษก Airtel Zee เป็นการถวายช่อดอกไม้ ช่อดอกไม้โฆษกประกอบด้วยช่องต่างๆ ที่ออกอากาศหรือนำเสนอโดยผู้ประกาศข่าวรายใดรายหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ชุดช่อดอกไม้ A Zee จะมีเฉพาะช่อง Zee เช่น Zee News, Zee Cinema หรือ Zee Classic ปัจจุบัน Airtel นำเสนอช่อดอกไม้มากกว่า 80 แบบให้กับผู้ใช้

ชุด Zee Broadcaster มีกี่ช่อง?

ในชุดช่อง Zee มีทั้งหมด 58 ช่อง แต่ละช่อดอกไม้มีชุดช่องทางที่แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้ คุณสามารถเลือกดูช่อดอกไม้ต่างๆ และค้นหาช่อช่อแบบช่อที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ฉันสามารถเพิ่มช่องอื่น ๆ ให้กับชุดช่อง Zee ได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถเพิ่มช่องใหม่ลงในชุดช่อง Zee ได้ คุณจะต้องจ่ายเพิ่มสำหรับช่องตามราคาตามสั่ง คุณสามารถเพิ่มช่องลงในแพ็ค DTH ของคุณได้โดยส่ง SMS ไปที่ 54325 พิมพ์หมายเลขช่อง ADD

ระยะเวลาแผนที่แตกต่างกันสำหรับ Zee channel packs คืออะไร?

สามารถสมัครสมาชิกช่อดอกไม้โฆษก Zee ได้เป็นเวลา 30 วัน คุณจะต้องชาร์จแพ็คทุกเดือนทางออนไลน์หรือจากแอป Airtel Thanks

ฉันสามารถเปลี่ยนจากแพ็ค Zee Broadcaster ไปเป็นแพ็คอื่นในช่วงกลางเดือนได้หรือไม่?

ใช่ ด้วย Airtel คุณจะได้รับความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนไปใช้ชุดแพร่ภาพกระจายเสียงอื่นในช่วงกลางเดือน คุณสามารถอัปเกรดหรือเปลี่ยนแผนของคุณทางออนไลน์ (แอป Airtel Thanks) ทาง SMS หรือจากช่อง 998 บนทีวีของคุณ บิลที่ครบกำหนดจะถูกปรับตามจำนวนเงินที่เติมในเดือนถัดไปของคุณ

แผนบริการประเภทต่างๆ ของ Zee Channel Pack มีอะไรบ้าง?

มีช่อดอกไม้ 55 ช่อภายใต้ชุด Zee Broadcaster รายชื่อแผนช่อง Zee ยอดนิยมบางส่วนที่นี่:

 • Zee All-In-One Pack บางลา HD
 • Zee All-In-One Pack ภาษาฮินดี HD
 • Zee All-In-One Pack กันนาดา HD
 • Zee All-in-One Pack มาลายาลัม HD
 • Zee All-In-One Pack มราฐี HD
 • ซีออลอินวันแพ็ค Odia HD
 • Zee All-in-One Pack ทมิฬ HD
 • Zee All-In-One Pack เตลูกู HD

ชุดผู้ประกาศช่อง Zee มีให้บริการในภาษาใดบ้าง?

ชุดช่อง Zee มีให้บริการในภาษาต่อไปนี้:ฮินดี, มราฐี, บางลา, โอเดีย, ทมิฬ, กันนาดา, เตลูกู, อังกฤษ

Zee Channels - แผนโฆษก DTH

Airtel DTH มีช่อง Zee หลายช่องสำหรับผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบบริบท Zee Broadcasting Enterprises Limited หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Zee TV เป็นบริษัทสื่อและความบันเทิงของอินเดียซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 และเปิดตัวครั้งแรกในฐานะช่องความบันเทิงทั่วไปภาษาฮินดี

ช่องหลายภาษาโดย Zee

Zee TV ได้ขยายการเข้าถึงและปัจจุบันให้บริการมากกว่า 50 ช่องในหลายภาษา รวมถึงภาษาฮินดี อังกฤษ มราฐี เบงกาลี เตลูกู ทมิฬ กันนาดา มาลายาลัม และอีกมากมาย ช่องรายการมีรายการที่หลากหลาย รวมถึงข่าว เพลง ภาพยนตร์ รายการเรียลลิตี้โชว์ และละคร

Zee TV มีการดำเนินงานที่สำคัญในอินเดียและยังมีการดำเนินงานในต่างประเทศอย่างแข็งแกร่งด้วยช่องรายการที่มีอยู่ในกว่า 170 ประเทศ นอกเหนือจากการออกอากาศแล้ว บริษัทยังดำเนินการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งดิจิทัลที่เรียกว่า ZEE5 ซึ่งนำเสนอการเข้าถึงไลบรารีเนื้อหาตามความต้องการ

ชุดเครือข่าย Airtel DTH Zee

ช่อง Zee ส่วนใหญ่พร้อมให้สมัครสมาชิกด้วยชุด Airtel DTH ผู้ใช้สามารถเลือกช่อง Zee แต่ละช่องจากรายการตามสั่งหรือเลือกจากชุดช่อดอกไม้ของผู้ประกาศ Zee ที่มีอยู่มากมายก็ได้ ผู้ใช้ยังจะพบช่อง Zee ที่รวมอยู่ในชุดเติมเงินคงที่ของ Airtel ดูรายการช่อง Zee ด้านบนพร้อมหมายเลขช่องและราคาเพื่อเลือก

จะเพิ่มและลบช่อง Zee แต่ละช่องลงในชุด DTH ของฉันได้อย่างไร

หากคุณได้สมัครแผน Airtel DTH แล้ว และต้องการเพิ่มช่อง Zee เพิ่มเติม ไม่ต้องกังวล! Airtel DTH ให้ตัวเลือกแก่คุณในการเพิ่มช่อง Zee ได้อย่างง่ายดาย ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 • . SMS เพิ่มหมายเลขช่องแล้วส่งมาที่ 54325
 • . ส่ง SMS นี้โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้
 • . ช่องจะถูกเพิ่มในแพ็คเกจ DTH ของคุณ

หากต้องการลบช่องออกจากชุดของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนง่ายๆ ด้านล่าง:

 • . หมายเลขช่อง SMS REM และส่งไปที่ 54325 เขียนหมายเลขช่องของช่องที่คุณต้องการลบออกจากรายการ
 • . คุณจะได้รับข้อความยืนยันการลบช่อง คุณยังสามารถจัดการแผนและช่อง Zee ได้จากแอป Airtel Thanks

Airtel DTH เสนอแพ็คเกจและแผนต่างๆ มากมายให้กับลูกค้า รวมถึงแผนการสมัครสมาชิกรายเดือน รายครึ่งปี และรายปี นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมต่างๆ เช่น ช่องกีฬาพรีเมียม ช่องภาพยนตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ใช้สามารถเติมเงินบัญชี DTH ของตนทางออนไลน์และเพิ่มช่องจากผู้แพร่ภาพกระจายเสียงหลายรายเช่น Zee และอื่น ๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อใหม่

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated: 09/21/2023

Views: 6076

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.